Daily Archives: 16/01/2012

מחשבות על “חופשת” לידה

בימים האחרונים מסתובבת ברשת עצומה להארכת חופשת הלידה בארץ לשנה שלמה. אני חייבת לציין שלא התעמקתי בכל הטקסט שכתוב שם (בין השאר כי לקרוא את כל האפור על לבן הצפוף הזה עושה לי אנטי), אבל בהתחשב בעובדה שמצבי הנוכחי זה … Continue reading

Posted in Family life, me | Leave a comment