דברים לכתוב עליהם בימים הקרובים

  • הקונצרט מאתמול עם עודד ותומר
  • השולחן החדש שלי בעבודה
  • תיקים חדשים שאני עובדת עליהם
  • הניסיון האמיתי הראשון שלי לתפור שמלה
This entry was posted in This blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.