Daily Archives: 18/05/2011

הטובים השכנים בעיניך?

לפני ארבע שנים כשעברנו לדירה, זוג צעיר בלי ילדים, עשינו את הטעות הטרגית ותלינו מדפים בתשע בערב. למיטב הבנתנו אז, תשע היתה שעה בסדר גמור וזה היה עניין של כמה דקות. השכנה למטה חשבה אחרת ופחות משלושה חורים לתוך הקיר … Continue reading

Posted in Family life | Leave a comment

היום היה יום ארוך

מזל שהוא נגמר

Posted in work | Leave a comment