היום היה יום ארוך

מזל שהוא נגמר

This entry was posted in work. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.